Последна промяна: 8-ми януари, 2019 г.

Общи условия

Внимателно прочетете следните Условия за ползване („Условия“), уреждащи използването на уебсайта, намиращ се на https://izrabotkanasaitove.com („Сайта“, „Ние“, „Администрацията“ и т.н.). Като използвате и / или посещавате Сайта, вие (наричани по-долу „Вие“, „Потребител“) се съгласявате да се ръководите и да действате в съответствие с тези Условия, нашата Политика за поверителност и всички приложими регионални, национални и международни закони и разпоредби, включително ограничена до нормите на действащото българско законодателство. Администрацията на сайта си запазва правото да променя тези Условия и Политика за поверителност по всяко време. Използването на сайта винаги се регулира от последната версия на тези споразумения, публикувани на сайта. Условията могат да бъдат променяни, изцяло или частично, по всяко време, без специално предупреждение. В тази връзка силно се препоръчва да се запознаете с промените в Условията, които може да са направени след последното Ви посещение на Сайта.

Интелектуална собственост

Сайта съдържа материали, защитени с авторски права и други защитени със закон материали, включително, но не само текстове, снимки, видеозаписи, графични изображения.

В същото време, цялото съдържание на Сайта е защитено с авторско право като произведение, създадено чрез колективно творчество в съответствие със законодателството на Република България за авторското право и сродните му права.
Izrabotkanasaitove.com и неговото съдържание и функционалност са и ще останат изключителна собственост на Изработка на Сайтове и са лицензирани с Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0), освен ако изрично не е упоменато нещо различно.Без писмено разрешение, всяка промяна, копиране, разпространение, повторно публикуване, създаване на производни, прехвърляне, продажба са забранени.
Потребителят няма право да:
– по някакъв начин да модифицира, създава производни материали, да демонстрира, публично да възпроизвежда, разпространява съдържанието на Сайта или да го използва по друг начин за публични или търговски цели;
– да премахва, скрива или по друг начин да нарушава Условията на притежателя на авторското право, включително авторското право и всички други елементи на интелектуална собственост, във всяко съдържание на сайта. Изключение е използването на кратки текстови кавички (не повече от 300 знака без препинателни знаци) със задължително посочване на сайта https://izrabotkanasaitove.com/ под формата на активна, индексирана връзка, видима за потребителите.

Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, вие трябва да дадете информация, която е точна, пълна и обновена по всяко време. Неспазването на това изискване води до нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно закриване на вашия акаунт в нашия сайт.

Вие сте отговорни за опазването на паролата, която ползвате, за да получите достъп до сайта, както и за каквито и да е дейности или действия, произхождащи от вашата парола, без значение дали паролата ви е за нашата платформа или за услуги на трети лица.

Вие се съгласявате да не предоставяте вашата парола на трети лица. Задължавате се да ни уведомите незабавно в случай, че разберете за каквото и да е нарушение на безопасността или неоторизирана употреба на вашият акаунт.

Няма да можете да ползвате като потребителско име името на друг човек или организация/фирма, което не е законно достъпно за употреба, както и име или търговка марка, които са предмет на някакви права от страна на друг човек или организация/фирма, различно от вашето, без подходящото оторизиране, или име, което е по някакъв начин обидно, вулгарно или неприлично.

Прекратяване

Може да прекратим или спрем вашия акаунт незабавно, без предварително уведомление или отговорност, поради каквато и да е причина, включително и без ограничение, ако нарушите Условията.

След прекратяването, вашето право да използвате Сайта ще бъде прекратено незабавно. Ако поискате да Вашия акаунт да бъде прекратен, може просто да спрете да ползвате сайта.

При прекратяване правото ви да използвате Сайта незабавно се прекратява. Ако искате да изтриете всички данни за профила си, можете да се свържете с нас.

Всички разпоредби на Условията, които по своя характер трябва да останат в сила при прекратяване, остават в сила при прекратяване, включително, без ограничение, разпоредби за собствеността, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.

Отговорности

За ваше удобство, Сайтът може да показва връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“). Администрацията на сайта izrabotkanasaitove.com не носи отговорност за точността и наличността на данните, предлагани на свързаните сайтове. Връзки към свързани сайтове не са препоръка за такива сайтове, съдържанието, продуктите, рекламите и други материали, които са представени от тях, нито определят връзката им с нас. Администрацията не може да контролира и няма да бъде пряко или непряко отговорна за щети или загуби, произтичащи от използването на съдържание, стоки или услуги, представени на свързаните сайтове. С настоящото потвърждавате, че използвате всякакви свързани сайтове и съдържанието, продуктите, рекламите и други материали, представени на тях на свой собствен риск и се задължавате да спазвате Условията за ползване, приложими за тези сайтове и материали.
Вие поемате всички рискове, свързани с използването, посещението и / или преглеждането на Сайта. До максималната степен, позволена от закона, без да се ограничават горепосочените разпоредби, всяко съдържание на този Сайт се предоставя на база „ТАКОВА, КАКВОТО Е“ и „КАКТО Е ДОСТЪПНО“, без никакви изрични или подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, липса на компютърни вируси и липсата на нарушения на закона. Някои правни системи не позволяват ограничаване на подразбиращи се гаранции или отговорност за случайни или последващи вреди, поради което горните ограничения може да не са ефективни. За повече информация прочетете действащото регионално законодателство. Данните, предавани от вас на администрацията на сайта чрез електронна поща или други средства при създаването на профил, са предмет на нашата Политика за поверителност.

Промени

Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако промяната е съществена, ще се опитаме да предоставим предизвестие от поне 15 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка.

Чрез продължаване на достъпа или използването на Сайта, след влизане в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате сайта.

Контакти

Ако имате някакви въпроси, свързани с тези Условия, моля, свържете се с нас.

Затвори